Våra partners

Ett stort tack till våra partners!


Här presenterar vi stolt de företag som har valt att stödja vår verksamhet.Tack vare ert sociala engagemang för barn och ungdomar kan vi fortsätta våra projekt och utveckla vår verksamhet

 i Sverige, Brasilien och i andra länder.


Vill du också vara en del av en bättre framtid och få information om vad som kan ingå i ett partnerskap?

Maila oss  på: info@capoeiraCBV.se

APS Drift och Underhåll AB


APS Drift och Underhåll AB tillhandahåller underhåll- och installationstjänster inom allt från styr- och reglerteknik till VVS, el och klimathållningssystem.


Vi är med andra ord specialister på helhetslösningar för drift, underhåll och effektivisering av tekniska system inom fastigheter.Conmore Ingenjörsbyrå


Conmore har i mer än 25 år framgångsrikt levererat innovativa tekniklösningar till ett flertal spännande uppdragsgivare däribland de stora fordonstillverkarna i Västsverige.


Vi är det trygga konsultbolaget då vi enbart använder oss utav fasta löner och fasta anställningar.

ICA Maxi Stormarknad


Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela landet året runt. Det är vi genom att fokusera vår sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde.

Det gör vi bland annat genom vår kärnverksamhet mat och måltider.

I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande.